Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) az Russmedia Digital Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Pickselly mobilalkalmazás letöltésével elérhető online hirdetési felület használatának és szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

 1. Felhasználók köre, regisztráció, bejelentkezés
 1. A Pickselly mobilalkalmazás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) a 16. életévét betöltő, jog –és cselekvőképes személy lehet.

Felhasználó a regisztrációval elismeri, hogy a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelel, elismeri továbbá, hogy adatai a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a felhasználónév a I/3. pontban foglaltaknak nem felel meg, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni vagy letiltani.

 1. A Facebook felhasználók számára – az 1. pontban foglaltakra figyelemmel - a Pickselly elérhető a Facebook felhasználónév és jelszó megadásával.
 1. Regisztráció a Pickselly felületén név, jelszó és e-mail cím megadásával.

A felhasználónevét minden regisztrálónak a rendszer automatikusan generálja.

A regisztrációt követően a felhasználó eladásra és vásárlásra is jogosulttá válik.

 1. Pickselly használata

A Pickselly használata ingyenes. Belépést követően a felhasználóknak lehetősége nyílik az eladásra kínált termékek fényképének és adatainak feltöltésére, illetve azok megvásárlására és az egymással történő kapcsolatfelvételre.

Az eladó felhasználó köteles az általa feltöltött termékeket a Pickselly megfelelő rovataiba feltölteni. Amennyiben az Eladó felhasználó nem megfelelő rovatban tünteti fel az eladásra kínált termékét, a szolgáltató jogosult azt áthelyezni, eltávolítani vagy felhívni eladó figyelmét a helyes feltöltésre.

A vásárló felhasználó az általa megvásárolni kívánt termékre vonatkozóan köteles árajánlatot tenni, az eladó a beérkezett árajánlatok közül jogosult választani. Az árajánlatot tevő vásárló felhasználó az ajánlatát annak eladó általi elfogadásáig visszavonhatja az eladó tájékoztatása mellett.

Az árajánlatot tevő vásárló felhasználó az ajánlatát annak eladó általi elfogadását követően nem vonhatja vissza, ez esetben köteles a terméket megvásárolni. Az eladó felhasználó a vevő ajánlatának elfogadását követően köteles termékét az általa kiválasztott vevő részére értékesíteni.

A Vevő és Eladó az egymás közti fizetéssel és a termék átvételével kapcsolatos valamennyi kérdést egymással köteles egyeztetni Felhasználók tudomásul veszik, hogy a fizetés és/vagy termékátvétel hibájából, elmaradásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal tekintettel arra, hogy Szolgáltató az online hirdetési felületet biztosítja, de az egyes áruk adás-vételében nem vesz részt.

A termékek esetleges hibájáért, vagy a felhasználók egymással szembeni hibás teljesítéséért vagy nem teljesítéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. A felhasználók vitáikat egymás között kötelesek rendezni.

 1. Eladásra kínált termékek

A Pickselly oldalán kizárólag jogszabályba nem ütköző termékek kínálhatóak értékesítésre.

Magánhirdetést kizárólag a 16. életévét betöltött cselekvőképes magánszemélyek hirdethetnek.

Céges hirdetéseket gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Amennyiben valamely gazdálkodó szervezet csődeljárás, felszámolási eljárás alá kerül, az általa eladásra kínált terméket kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott engedéllyel kínálhatja eladásra. Az üzemeltető fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés vállalatinak minősül-e.

A hirdetésekhez kapcsolódó szövegnek az értékesítésre kínált terméket a kell jellemeznie. A hirdetési szövegben az Eladó felhasználó köteles hirdetésében valós adatokat és információkat megadni. A hirdetés szövege az általánosan elfogadott társadalmi előírásoknak és jó erkölcsnek meg kell, hogy feleljen, így például nem tartalmazhat sértő, obszcén, trágár stb. kifejezést.

A hirdetés szövegét a felhasználó maga köteles megfogalmazni, más felhasználók hirdetési szövegét, képanyagát tilos átvenni, lemásolni, tekintettel arra, hogy azok szerzői jogi védelem alatt állnak vagy állhatnak.

A Pickselly használata során minden felhasználó köteles a vonatkozó jogszabályi előírásokat, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit betartani.

A Picksellyn tilos különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:

 • alkohol
 • gyógyszer, kábítószer, hasonló hatású szer
 • veszélyes vegyi anyag
 • bűncselekménnyel szerzett, előállított termék
 • hamis márkajelzésű termék
 • emberi szerv
 • fegyver, lőfegyver, robbanószer, közbiztonságra veszélyes egyéb termék
 • készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. bankkártya), kivéve gyűjtési célból
 • az eladásra kínált termék nem sértheti harmadik személy jogát, szerzői jgot,
 • TV-hez vagy rádió-hoz kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • önkényuralmi jelképek értékesítése
 • szexuális szolgáltatás, pornográf
 • személyes adatokat tartalmazó lista

Az Üzemeltető minden olyan terméket jogosult eltávolítani, amelynek értékesítése tilos, vagy feltehetően törvényi szabályozásba ütközik.

Üzemeltető továbbá jogosult kitiltani az oldalról az olyan felhasználót, aki a jelen feltételeket, az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat vagy valamely jogszabályi rendelkezés megszegésével figyelmeztetés ellenében sem hagy fel.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Pickselly további használata a módosításának elfogadását jelenti.

 1. Reklamáció, kapcsolattartás

Az Üzemeltető a Pickselly használatával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló support@pickselly.com e-mail címen, 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. címen és a +36 52/526 626 telefonszámon fogadja.

2014. április 10.

Russmedia Digital Kft.